MISS UFM 2016 công bố danh sách top 32  
Chung kết Miss UFM 2016  
TUYẾN XE BUÝT MỚI: BẾN XE CHỢ LỚN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING - TUYẾN 68  
Cuộc vận động Xây dựng Hình mẫu Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh