[THÔNG BÁO] Về việc trả sổ đoàn và chuyển sinh hoạt đoàn cho khóa 17 và 18  
[KẾ HOẠCH] Tuyển chọn đội lễ tân nam nữ UFM năm 2022  
[THÔNG BÁO] Nộp hồ sơ học bổng Tiếp sức đến trường và Thắp sáng ước mơ  
[THÔNG BÁO] Về việc tiếp nhận hồ sơ Đoàn đối với Sinh viên 22D  
[THÔNG BÁO] Về việc ghi nhận hoạt động và tổ chức kiểm dò  
[Kế hoạch] Tuyên dương danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu và Viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2021  
[THÔNG BÁO] Về việc nộp bổ sung hồ sơ Đoàn đợt 2 đối với các bạn sinh viên 21D  
[KẾ HOẠCH} Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2022  
[KẾ HOẠCH] Tổ chức đội hình gia sư trực tuyến  
[THÔNG BÁO] Về việc thu hồ sơ Đoàn cho Đoàn viên khóa 21D đại học chính quy