THÔNG BÁO GHI NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐOÀN, HỘI, CLB - ĐỘI - NHÓM  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH VIÊN GỬI ẢNH MINH CHỨNG KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG  
[Thông báo] Quy định ghi nhận rèn luyện sinh viên đối với hoạt động trực tuyến tại Trường ĐH Tài chính -Marketing trong học kì giữa và cuối năm 2021  
[Kế hoạch] Kiểm tra đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021  
[Thông báo] Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức  
[Kế hoạch] Phong trào Thứ 2 UFM  
[Hướng dẫn] Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm Tháng 3 năm 2021  
[Kế hoạch] Tháng thanh niên năm 2021  
  • 04/03/2021

[Kế hoạch] Tháng thanh niên năm 2021

[Kế hoạch] Tháng thanh niên năm 2021

[Kế hoạch] Tổ chức xét trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu và Viên chức trẻ giỏi thân thiện năm 2020  
  • 04/03/2021

[Kế hoạch] Tổ chức xét trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu và Viên chức trẻ giỏi thân thiện năm 2020

[Kế hoạch] Tổ chức xét trao giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu và Viên chức trẻ giỏi thân thiện năm 2020

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC PHỤ TRÁCH