HÀNH TRÌNH VĂN HÓA LỊCH SỬ - SỐ 2: BẢO TÀNG ÁO DÀI  
Bản tin sức trẻ UFM số 4  
HÀNH TRÌNH VĂN HÓA LỊCH SỬ - SỐ 1: BẢO TÀNG MỸ THUẬT  
 LỄ DÂNG HƯƠNG NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/07/1947 - 27/07/2020)  
Tập huấn cán bộ chủ chốt 2020  
Hiến máu tình nguyện - Phường 1, Quận Tân Bình  
Kỷ yếu UFM 35 năm hình thành và phát triển  
Cuộc thi THỦ LĨNH THANH NIÊN UFM 2016 - UFM's Leader  
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành Trường Đại học Tài chính - Marketing - UFM 40 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG