Hiến máu tình nguyện - Phường 1, Quận Tân Bình  
Kỷ yếu UFM 35 năm hình thành và phát triển  
Cuộc thi THỦ LĨNH THANH NIÊN UFM 2016 - UFM's Leader  
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành Trường Đại học Tài chính - Marketing - UFM 40 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG