blog single post
Đoàn Thanh Niên

Thông báo về việc đăng ký tham gia coi thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 tại Đăk Nông

Thông báo về việc đăng ký tham gia coi thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 tại Đăk Nông

<p style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 21.3pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">1.<span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Thời gian coi thi:</span></strong></p><p style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt;line-height:130%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Vào 2 ngày 29, 30/6/2016 và các ngày 1,2,3,4,5/7/2016.</span></p><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 21.3pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">2.<span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Địa điểm: </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">tại<strong> </strong>tỉnh Đắk Nông.<strong></strong></span></p><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 21.3pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">3.<span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Đối tượng: </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Các bộ Đoàn – Hội các khóa 13D, 14D, 15D là:<strong></strong></span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Cán bộ Đoàn là Bí thư Chi Đoàn, BCH Đoàn khoa, BCH Đoàn trường và Chi Hội trưởng, BCH Liên Chi hội, BCH Hội sinh viên trường có thành tích học tập khá tốt; ưu tiên các cơ sở Đoàn – Hội khá, mạnh, xuất sắc.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Yêu cầu: nam có chiều cao từ 1m65 trở lên và nữ có chiều cao từ 1m55 trở lên, không nói lắp, nói ngọng.</span></p><p style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt;line-height:130%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Lưu ý:</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;"> <strong></strong></span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:130%;tab-stops:list 42.55pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">+<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Đồng chí nào có người thân dự thi vào trường năm nay (vợ, chồng, con, anh chị em ruột) thì không được đăng kí tham gia coi thi.<strong></strong></span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:130%;tab-stops:list 42.55pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">+<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Các đồng chí đã đăng kí tham gia coi thi không được phép rút tên ra khỏi danh sách vì bất cứ lý do gì.</span></p><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 21.3pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">4.<span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Trang phục khi tham gia coi thi: </span></strong></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Nữ sinh viên mặc quần vải hoặc váy, áo sơ mi có tay (không mặc áo thun, váy jean, không mặt váy ngắn quá gối).</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Nam sinh viên mặc áo sơ mi tay dài, thắt cà vạt, quần vải, mang giày tây (không mặc quần jean).</span></p><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 21.3pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">5.<span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Số lượng phân bổ như sau: </span></strong></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Sinh viên đăng ký tham gia coi thi các ngày 3/7 và 4/7 thì bắt buộc đăng ký coi thi bốn ngày&nbsp; 29,30/6 và 1,2/7.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Sinh viên chỉ đăng ký coi thi ngày 29,30/6 và 1,2/7 sẽ được xe nhà trường đưa về thành phố vào sáng ngày 3/7.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:130%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:130%;">Sinh viên chỉ đăng ký coi thi ngày 29,30/6 và 1,2,3/7 sẽ được xe nhà trường đưa về thành phố vào sáng ngày 4/7.</span></p><center><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:459.0pt;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse;" width="612"><tbody><tr style="height:15.75pt;"><td nowrap="nowrap" rowspan="2" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">STT</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap" rowspan="2" style="width:216.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" width="288"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">ĐOÀN KHOA</span></strong></p></td><td colspan="3" nowrap="nowrap" style="width:189.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" width="252"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">PHÂN BỔ THEO NGÀY THI</span></strong></p></td></tr><tr style="height:15.75pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">29,30/6 &amp; 1,2/7</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">3/7</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">4/7</span></strong></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">1</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA NGOẠI NGỮ</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">7</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">4</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">2</span></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">2</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA THẨM ĐỊNH GIÁ - KDBĐS</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">7</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">5</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">2</span></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">3</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA MARKETING</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">11</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">6</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">3</span></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">4</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">12</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">7</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">4</span></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">5</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">4</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">2</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">1</span></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">6</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA DU LỊCH</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">12</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">6</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">3</span></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">7</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA THUẾ - HẢI QUAN</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">4</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">3</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">2</span></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">8</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA THƯƠNG MẠI</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">10</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">6</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">3</span></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">9</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">11</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">6</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">3</span></p></td></tr><tr style="height:16.5pt;"><td nowrap="nowrap" style="width:54.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="72"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">10</span></p></td><td style="width:216.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" width="288"><p><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;">KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">10</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">5</span></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.5pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><span lang="EN-US">2</span></p></td></tr><tr style="height:15.75pt;"><td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:270.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" valign="bottom" width="360"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">TỔNG</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:132.1pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" valign="bottom" width="176"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">88</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">50</span></strong></p></td><td nowrap="nowrap" style="width:28.45pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.75pt;" valign="bottom" width="38"><p align="center" style="text-align:center;"><strong><span lang="EN-US">25</span></strong></p></td></tr></tbody></table></center><p><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13.0pt;line-height:130%;">7. Lịch tập huấn: </span></strong></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:120%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:120%;">Thời gian: 7h00 – 10h00 ngày 20/6/2016 (Thứ Hai)</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:120%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:120%;">Địa điểm: Cơ sở 1 trường tại số 2/4 Trần Xuân Soạn,P.Tân Thuận Tây, Q.7.<strong></strong></span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:120%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">-<span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:120%;">Lưu ý:</span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:120%;"> sinh viên tham dự tập huấn đúng giờ và đúng thành phần, không được phép vắng mặt.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:120%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt;line-height:120%;"><br /></span><strong style="line-height:120%;text-indent:14.2pt;font-size:12px;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:22.5333px;">8. Cách thức đăng ký:</span></strong></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:120%;tab-stops:list 1.0cm;"><strong style="line-height:120%;text-indent:14.2pt;font-size:12px;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:22.5333px;">- </span></strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:22.5333px;">Các bạn sinh viên đủ điều kiện tham gia vui lòng đăng ký cho đồng chí Bí thư Đoàn khoa để tổng hợp và gửi về cho Đoàn trường cho Đ/c Hương theo email (lanhuong.tcmkt@gmail.com)</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:120%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:22.5333px;">- Hạn chót nộp danh sách vào lúc 16g30 ngày 16/6/2016 (Thứ 5)</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:120%;tab-stops:list 1.0cm;"></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:120%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:22.5333px;"><a href="http://doanthanhnien.ufm.edu.vn/Upload/VanBan/thong_bao_coi_thi_2016.doc">Link download File thông báo.</a></span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.2pt;line-height:120%;tab-stops:list 1.0cm;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:22.5333px;"><a href="http://doanthanhnien.ufm.edu.vn/Upload/VanBan/mau_danh_sach_dang%20_ky.xls">Link download File mẫu đăng ký.</a></span></p>