blog single post
Đoàn Thanh Niên

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành Trường Đại học Tài chính - Marketing - UFM 40 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành Trường Đại học Tài chính - Marketing - UFM 40 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG

Tên gọi: Cuộc thi “UFM – 40 năm một chặng đường”

Hình thức: thi cá nhân trực tuyến (Sinh viên dự thi xem thông tin hướng dẫn, đăng ký tài khoản và thi trực tuyến trên website của Đoàn trường http://doanthanhnien.ufm.edu.vn/thitructuyen).

Đối tượng dự thi: sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại trường.

Thời gian tổ chức:

-     Tuần 1: chủ đề “40 năm UFM – tự hào truyền thống” Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 18/10/2016.

-     Tuần 2: chủ đề “40 năm UFM – xây dựng và phát triển” Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 25/10/2016.

-     Tuần 3: chủ đề “40 năm UFM – nhân vật và sự kiện” Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 01/11/2016.

-     Kết quả cuộc thi được công bố trên website Đoàn trường vào hàng tuần.

Lưu ý: Đối với sinh viên các khóa 13D,14D,15D tham gia cuộc thi sẽ được tính vào 20% số điểm sinh hoạt công dân – sinh viên năm 2016 (thay thế cho cuộc thi “ I Love UFM” tại Kế hoạch số 737/KH-ĐHTCM ngày 25/7/2016 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm 2016).

NỘI DUNG THI:

        Nội dung thi phù hợp với kiến thức giáo dục đại học, mang tính phổ thông, phù hợp với nhận thức của đoàn viên thanh niên toàn trường gồm:

  1. Lịch sử phát triển 40 năm của trường Đại học Tài chính – Marketing, tình hình nhân sự và sự phát triển của các phòng ban trong trường.
  2. Những hoạt động nổi bật của nhà trường và các danh hiệu tiêu biểu khen thưởng tập thể nhà trường, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing.
  3. Những gương mặt giảng viên, công nhân viên chức, sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Tài chính – Marketing qua các năm.

HÌNH THỨC THI (Đính kèm thể lệ Hội thi):

  1. Tuần thứ 1:

-       Hình thức thi: thi trực tuyến trên website của Đoàn trường, mỗi đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. Thí sinh có 15 phút để hoàn thành bài thi của mình.

-       Nội dung câu hỏi: Lịch sử phát triển 40 năm của trường Đại học Tài chính – Marketing, tình hình nhân sự và sự phát triển của các phòng ban trong trường.

  1. Tuần thứ 2:

-     Hình thức thi: thi trực tuyến trên website của Đoàn trường, mỗi đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. Thí sinh có 15 phút để hoàn thành bài thi của mình.

-     Nội dung câu hỏi: Những hoạt động nổi bật của nhà trường và các danh hiệu tiêu biểu khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nhà trường, Đoàn trường và Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing.

  1. Tuần thứ 3:

-     Hình thức thi: thi trực tuyến trên website của Đoàn trường, mỗi đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. Thí sinh có 15 phút để hoàn thành bài thi của mình.

-     Nội dung câu hỏi: Những gương mặt giảng viên, công nhân viên chức, sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Tài chính – Marketing qua các năm.

Sau khi kết thúc tuần thi thứ 3, BTC sẽ công bố điểm chung cuộc của thí sinh dựa trên tổng số điểm của thí sinh trong 3 tuần tham gia cuộc thi.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  1. Giải thưởng tuần:

-     03 giải nhất:                        700.000 đồng / giải

-     03 giải nhì:                          500.000 đồng / giải

-     03 giải ba:                           300.000 đồng / giải

  1. Giải chung cuộc:

-     01 giải nhất:                      2.000.000 đồng/ giải

-     01 giải nhì:                       1.500.000 đồng / giải

-     02 giải ba:                        1.000.000 đồng / giải