QUẢN LÝ VĂN BẢN

SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN NGÀY PHÁT HÀNH ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH NGƯỜI KÝ VĂN BẢN SƠ LƯỢC NỘI DUNG TẢI VĂN BẢN
Không BÁO CÁO THÀNH TÍCH SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM HỌC 2016 7/4/2017 HSV Trường Không BÁO CÁO THÀNH TÍCH SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM HỌC 2016 Tải văn bản
Không [MẪU] BÁO CÁO THÀNH TÍCH SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO "SINH VIÊN 5 TỐT" 13/3/2017 HSV Trường Không Mẫu đơn đăng ký xét hồ sơ SV5T cấp trường Tải văn bản
37/KH-ĐT Kế hoạch Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2017 “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới” 25/2/2017 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc Kế hoạch Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2017 “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới” Tải văn bản
02/TB-BTK THÔNG BÁO V/v xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 – 2017 25/2/2017 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân THÔNG BÁO V/v xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 – 2017 (Hồ sơ gởi về Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường (cơ sở 1) chậm nhất ngày 10/4/2017) Tải văn bản
36/KH-ĐTN Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài chính – Marketing lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2019 24/2/2017 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài chính – Marketing lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2019 Tải văn bản
02/TB-HSV THÔNG BÁO V/v xét chọn danh hiệu “Hình mẫu sinh viên UFM” năm 2016 3/11/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thông báo v/v xét chọn danh hiệu “Hình mẫu sinh viên UFM” năm học 2016 - 2017 Tải văn bản
TB02UFMLEADER Thông báo số 02 cuộc thi thủ lĩnh thanh niên 2016 3/11/2016 Đoàn Trường Võ Thị Lan Hương Thông báo số 02 cuộc thi thủ lĩnh thanh niên 2016 Tải văn bản
01- TB/HSV V/v Thông tin một số nội dung chương trình Chung kết và điều chỉnh một số nội dung điều lệ Hội diễn văn nghệ cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 28/10/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân V/v Thông tin một số nội dung chương trình Chung kết và điều chỉnh một số nội dung điều lệ Hội diễn văn nghệ cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Tải văn bản
TB01NHTHUFM Thông báo số 01 Ngày hội tự hào sinh viên UFM 2016 26/10/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc Thông báo số 01 Ngày hội tự hào sinh viên UFM 2016 Tải văn bản
KH32/DTN Kế hoạch tổ chức ngày hội tự hào sinh viên UFM 25/10/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc V/v tổ chức “Ngày hội tự hào UFM” – Năm 2016 chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống trường ĐH Tài chính – Marketing Tải văn bản
TB01UFMLEADER Thông báo số 01 cuộc thi thủ lĩnh thanh niên 2016 16/10/2016 Đoàn Trường Võ Thị Lan Hương Thông báo số 01 cuộc thi thủ lĩnh thanh niên 2016 Tải văn bản
09-KH/HSV Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 15/10/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Tải văn bản
tb13 Thông báo V/v thay đổi tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 26/9/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thông báo V/v thay đổi tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 Tải văn bản
13/TB-HSV Thông báo V/v thay đổi tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 26/9/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thông báo thay đổi một số tiêu chí xét chọn danh hiệu Sinh viên cấp trường (về học tập tốt và hội nhập tốt) Tải văn bản
13/TB-HSV Thông báo V/v thay đổi tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 26/9/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thông báo về thay đổi một số tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường (về học tập tốt và hội nhập tốt) Tải văn bản
13/TB-HSV Thông báo V/v thay đổi tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 26/9/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thông báo thay đổi một số tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường (về tiêu chí học tập tốt và hội nhập tốt) Tải văn bản
13/TB-HSV Thông báo V/v thay đổi tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 25/9/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thông báo về thay đổi một số tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường (học tập tốt và hội nhập tốt) Tải văn bản
13/TB-HSV Thông báo V/v thay đổi tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 25/9/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thông báo về thay đổi một số tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường (học tập tốt và hội nhập tốt) Tải văn bản
13/TB-HSV Thông báo V/v thay đổi tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 25/9/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thông báo thay đổi một số tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường (học tập tốt và hội nhập tốt) Tải văn bản
01/CT- HSV Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên Giai đoạn từ tháng 8/2016 đến tháng 06/2017 15/9/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên Giai đoạn từ tháng 8/2016 đến tháng 06/2017 Tải văn bản
TB3416 Thông báo V/v định hướng chương trình khung trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho Hội viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 15/9/2016 HSV Thành phố Nguyễn Đức Nguyên Thông báo v/v định hướng chương trình khung trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho Hội viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 Tải văn bản
30/KH-ĐTN Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu UFM – 40 năm một chặng đường 12/9/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc Cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành Trường Đại học Tài chính - Marketing - UFM 40 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG Tải văn bản
DonTSUM ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN QUỸ HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING” NĂM 2016 3/9/2016 Đoàn Trường Không ký Đơn đăng ký học bổng Thắp sáng ước mơ ban hành kèm kế hoạch 28/KH-ĐTN Tải văn bản
HD01 - HSV Hướng dẫn thi đua khen thưởng 2016 - 2017 30/8/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Hướng dẫn thi đua khen thưởng các danh hiệu cá nhân và tập thể 2016 - 2017 Tải văn bản
02/HD - HSV Hướng dẫn xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt 2016 - 2017 30/8/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Hướng dẫn xét chọn danh hiệu SV5T các cấp Tải văn bản
03/HD- HSV Hướng dẫn tổ chức Hội nghị ,Đại hội Đại biểu các cấp 30/8/2016 HSV Trường Phạm Minh Hướng dẫn tổ chức hội nghị, đại hội đại biểu các cấp năm 2016 - 2017 Tải văn bản
04/ HD- HSV Hướng dẫn Tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Thanh niên khỏe” 30/8/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân HD Tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Thanh niên khỏe” Tải văn bản
05/HD - HSV Hướng dẫn quy trình thành lập Câu lạc bộ- Đội - Nhóm 30/8/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Hướng dẫn quy trình thành lập Câu lạc bộ- Đội - Nhóm Tải văn bản
04/TB - HSV Thông báo Thành lập các cụm hoạt động Liên chi hội giai đoạn tháng 8/2016 đến tháng 6/2017 30/8/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thành lập các cụm hoạt động Liên chi hội giai đoạn tháng 8/2016 đến tháng 6/2017 Tải văn bản
05/ TB - HSV Thông báo V/v Thường trực Hội Sinh viên Trường làm việc với cơ sở Hội về Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017 30/8/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân Thông báo V/v Thường trực Hội Sinh viên Trường làm việc với cơ sở Hội về Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017 Tải văn bản
06/ TB- HSV Thông báo V/v thực hiện một số nội dung công tác học kỳ cuối, năm học 2016 30/8/2016 HSV Trường Nguyễn Ngọc Khánh Hân TB V/v thực hiện một số nội dung công tác học kỳ cuối, năm học 2016 Tải văn bản
Không có Danh sách Câu lạc bộ - Đội - Nhóm toàn trường ( đến tháng 8 năm học 2016) 30/8/2016 HSV Trường Không có Danh sách Câu lạc bộ - Đội - Nhóm toàn trường ( đến tháng 8 năm học 2016) Tải văn bản
Không có Biểu mẫu phục vụ HN, Đại hội ĐB các cấp 30/8/2016 HSV Trường Không có Biểu mẫu phục vụ HN, Đại hội ĐB các cấp Tải văn bản
Không có Danh sách các trang thông tin Đoàn - Hội cấp trường 30/8/2016 HSV Trường Không có Danh sách các trang thông tin Đoàn - Hội cấp trường Tải văn bản
BieuMauDH2016 Biểu mẫu phục vụ đại hội chi đoàn 2016 - 2017 28/8/2016 Đoàn Trường Không + Biểu mẫu đại hội chi đoàn 2016 -2017 + Hướng dẫn tổ chức đại hội 2016 - 2017 + Đề cương văn kiện đại hội chi đoàn 2016 - 2017 Tải văn bản
CTN2016 Bảng phân bổ chương trình công tác Đoàn – Hội Và hoạt động phong trào thanh niên giai đoạn tháng 8/2016 đến tháng 27/8/2016 Đoàn Trường Đoàn - Hội Bảng phân bổ chương trình công tác Đoàn – Hội Và hoạt động phong trào thanh niên giai đoạn tháng 8/2016 đến tháng Tải văn bản
07/HD-ĐTN HƯỚNG DẪN Tổ chức thực hiện công trình thanh niên Học kỳ cuối năm học 2016 và học kỳ đầu năm học 2017 27/8/2016 Đoàn Trường Võ Thị Lan Hương HƯỚNG DẪN Tổ chức thực hiện công trình thanh niên Học kỳ cuối năm học 2016 và học kỳ đầu năm học 2017 Tải văn bản
28/KH-ĐTN KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ UFM” – Năm 2016 26/8/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ UFM” – Năm 2016 Tải văn bản
29/KH-ĐTN KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi UFM’s Leader Lần IV – Năm 2016 25/8/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi UFM’s Leader Lần IV – Năm 2016 Tải văn bản
17/TB-ĐTN Thông Báo Công tác tổ chức xây dựng Đoàn học kỳ 1, năm học 2016 và 2017 24/8/2016 Đoàn Trường Võ Thị Lan Hương Thông Báo Công tác tổ chức xây dựng Đoàn học kỳ 1, năm học 2016 và 2017 Tải văn bản
27-KH/ĐT Kế hoạch cuộc thi học thuật Marketing - Bộ não thương hiệu 8/8/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc, Hứa Minh Tuấn Cuộc thi học thuật Marketing cấp thành dành cho sinh viên Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn TP.HCM Tải văn bản
01/ĐL-BTC Điều lệ cuộc thi học thuật Marketing - Bộ não thương hiệu 8/8/2016 Đoàn Trường Đoàn trường Điều lệ cuộc thi Tải văn bản
TB-ĐTN Thông báo đăng ký và tham dự tập huấn coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2016 12/6/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn về việc đăng ký và tham dự tập huấn coi thi kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 Tải văn bản
PhieuDangKy Phiếu đăng ký và tham dự tập huấn coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2016 12/6/2016 Đoàn Trường Không có Phiếu đăng ký và tham dự tập huấn coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2016 Tải văn bản
PhieuDKMHX Phiếu đăng ký tham gia Mùa hè xanh 2016 6/5/2016 Đoàn Trường Không có Phiếu đăng ký tham gia Mùa hè xanh UFM 2016, MHX Tải văn bản
25/KH-ĐTN Kế hoạch Mùa hè xanh năm 2016 2/5/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh UFM 2016, MHX Tải văn bản
24 /KH-ĐTN Kế hoạch Ngày Đoàn viên UFM 2016 – Tự hào người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 11/3/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc Hoạt động chào mừng 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chuỗi hoạt động chào mừng 40 năm ngày truyền thống UFM Tải văn bản
23/KH-ĐTN Kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/2016 18/1/2016 Đoàn Trường Hồ Thanh Trúc Kế hoạch tổ chức hội trại truyền thống UFM 2016 tại khu du lịch Đamb'ri Lâm Đồng Tải văn bản
QCCLB Quy chế Quản lý hoạt động Câu lạc bộ − Đội − Nhóm sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Trường 1/1/1900 HSV Trường Quy chế Quản lý hoạt động Câu lạc bộ − Đội − Nhóm sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Trường Tải văn bản