GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN HỘI UFM

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing giữ vai trò rất quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing. Bên cạnh chất lượng đào tạo thì chính các hoạt động Đoàn – Hội là điều đã khẳng định được tên tuổi của UFM trong khu vực lẫn trên cả nước. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng các hoạt động về thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ luôn được duy trì bằng nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần. Trên nhiều mặt trận, sinh viên UFM luôn có mặt và khẳng định một điều rằng sắc vàng UFM rất năng động, đa tài, có thể đạt được vinh quang ở bất kỳ lĩnh vực nào.Xem thêm..

  ĐOÀN THANH NIÊN

Nguyễn Thành Đông

Nguyễn Thành Đông

Bí thư Đoàn trường

  093 404 1526
  Nguyễn Thành Đông
Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Phó Bí Thư Đoàn trường

  091 599 6681
  Oanh Ngoc
Đặng Quyết Chiến

Đặng Quyết Chiến

Phó Bí Thư Đoàn trường

  096 203 1402
  Chien Dang
Nguyễn Viết Hồng Quân

Nguyễn Viết Hồng Quân

Phó bí thư Đoàn trường

  097 8020 667
  Nguyễn Quân

  HỘI SINH VIÊN

Nguyễn Ngọc Khánh Hân

Nguyễn Ngọc Khánh Hân

Chủ tịch

   094 831 2616
   Hân Khánh
Phạm Lê Minh

Phạm Lê Minh

Phó Chủ tịch

  0968 70 76 70
  Phạm Lê Minh
Nguyễn Thụy Tố Uyên

Nguyễn Thụy Tố Uyên

Phó Chủ tịch

  090 699 6195
  To Uyen Nguyen Thuy